Runa – FEOH

Runa: Fehu / Feoh – Dobytek 

Dobytek byl od pradávna symbolem bohatství, které je možno vzít a  odnést.  

Používal se jako platidlo i jako zdroj  potravy.

Tato runa tedy hovoří o majetku a naší schopnosti  nakládat s ním. 

Tento majetek je možné získat jak prací, tak díky náhodě,  třeba výhrou, kterou runa někdy předpovídá. 

Zároveň klade otázku – nakládáme se svým vlastnictvím (hmotným i nehmotným) správně? 

Dokážeme jej nejen získat, ale také se o něj rozdělit? 

Runa nás také nabádá aby majetek byl užíván moudře.

Nemocným dává runa Feoh naději na brzké uzdravení. 

V minulosti se nemocní často  ukládali do chléva mezi ustájená hospodářská  zvířata, kde bývalo tepleji než v domě. 

Nepříjemnou událostí, kterou  tato runa někdy předvídá, je požár. 

Spíše ale varuje před nehodou způsobenou naší vlastní nedbalostí.

FEOH znamená bohatství a majetek, ale pozor aby se pomaličku nezaměnila v chtíč a touhu  získat stále víc a víc. 

Nezapomínejte na své bližní, buďte k nim dostatečně štědří a učte se z vlastních chyb.

Koupit runové kameny